21 ივლისი 20:39
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2023 წლიას 16 მარტიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა 
  • სს „თიბისი ლიზინგის“ (ს/ნ 205016560) ობლიგაცია (ISIN: GE2700603907, Ticker - #TBL05N);

იმავდროულად განხორციელდა  მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების  სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).