29 ნოემბერი 19:50
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

02/05/2022
შპს "თეგეტა მოტორსის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

28/02/2022
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“

24/02/2022
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

08/02/2022
სს „სილქნეტის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

08/02/2022
დეპოზიტარული ხელწერილი (XS1843443430) მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

08/02/2022
სს „სილქნეტის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს "ლისი ლეიქ დეველოპმენტი"

31/01/2022
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "ნიკორა ტრეიდი"

29/12/2021
"ნიკორა ტრეიდის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე