21 ივლისი 20:32
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "თელასი"

სს „თელასი“ გატყობინებთ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2017 წლის 27 ოქტომბერს შემდეგი დღის წესრიგით:
1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ.
2. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ.

სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღია 2017 წლის 3 ოქტომბერი.
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვანის ქ. №3.
საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დროა 9:30, ხოლო რეგსტრაციის დაწყების დროა 9:00.