08 თებერვალი 05:28
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 8
მოცულობა 123
ღირებულება ($) 124,108.90

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,002.84
1,002.99
69
69,201.81
1,002.92478260869
01/02/2023 19:10:49
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
3
1,002.56
1,020
26
26,240.96
1,009.26769230769
23/01/2023 21:24:57
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,030.34
1,030.34
19
19,576.46
1,030.34
16/01/2023 20:40:18
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,000
1,000
6
6,000.00
1,000
12/01/2023 18:22:58
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,029.89
1,029.89
3
3,089.67
1,029.89
12/01/2023 18:21:56

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (€) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი