19 მაისი 09:53
GEB 180 | 0.00 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 24
მოცულობა 528
ღირებულება ($) 532,349.46

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,008.62
1,008.62
50
50,431.00
1,008.62
16/05/2024 19:07:11
შპს სილქ რიალ ისთეით
2
1,006.66
1,007.4
50
50,347.06
1,006.9412
14/05/2024 17:54:48
შპს სილქ რიალ ისთეით
2
1,014.45
1,014.45
25
25,361.25
1,014.45
14/05/2024 17:53:39
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
2
1,010.39
1,013.37
10
10,127.74
1,012.774
10/05/2024 18:34:17
შპს „ჯეოსთილი“
3
1,003.95
1,008.38
60
60,281.30
1,004.68833333333
10/05/2024 18:32:21
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
2
1,030.51
1,030.51
19
19,579.69
1,030.51
10/05/2024 18:31:03
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,004.68
1,004.68
20
20,093.60
1,004.68
08/05/2024 20:19:54
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
1
1,009.21
1,009.21
43
43,396.03
1,009.21
08/05/2024 20:19:12
სს საქართველოს კაპიტალი
1
1,020.73
1,020.73
18
18,373.14
1,020.73
08/05/2024 20:17:49
შპს „ჯეოსთილი“
1
1,002.71
1,002.71
50
50,135.50
1,002.71
08/05/2024 20:16:56
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,005.82
1,005.82
6
6,034.92
1,005.82
08/05/2024 20:16:06
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
2
1,029.34
1,029.34
26
26,762.84
1,029.34
08/05/2024 20:11:52
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,004.44
1,004.44
10
10,044.40
1,004.44
07/05/2024 20:03:37
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,005.59
1,005.59
44
44,245.96
1,005.59
07/05/2024 20:02:44
სს საქართველოს კაპიტალი
1
1,020.49
1,020.49
2
2,040.98
1,020.49
07/05/2024 20:01:19
შპს „ჯეოსთილი“
1
1,000.99
1,000.99
95
95,094.05
1,000.99
26/04/2024 19:33:53

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 6
მოცულობა 148
ღირებულება (€) 152,508.06

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,035.82
1,035.82
10
10,358.20
1,035.82
10/05/2024 18:33:10
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,037.25
1,037.25
10
10,372.50
1,037.25
10/05/2024 18:29:48
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,036.41
1,036.41
64
66,330.24
1,036.41
08/05/2024 20:15:11
შპს "თეგეტა მოტორსი“
2
1,000.58
1,000.58
14
14,008.12
1,000.58
07/05/2024 20:04:29
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,028.78
1,028.78
50
51,439.00
1,028.78
25/04/2024 18:36:43