10 ივნისი 12:44
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 135
ღირებულება (₾) 6,480.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
48
48
135
6,480.00
48
11/05/2023 17:16:51

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 2
მოცულობა 71
ღირებულება ($) 71,972.34

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,013.97
1,013.97
50
50,698.50
1,013.97
07/06/2023 18:13:23
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,013.04
1,013.04
21
21,273.84
1,013.04
05/06/2023 20:14:33

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 10
ღირებულება (€) 10,160.10

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,016.01
1,016.01
10
10,160.10
1,016.01
16/05/2023 18:55:30