21 ოქტომბერი 22:44
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 19
მოცულობა 2,487
ღირებულება ($) 2,563,553.08

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,039.24
1,039.24
100
103,924.00
1,039.24
20/10/2021 18:39:41
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,021.03
1,021.03
65
66,366.95
1,021.03
20/10/2021 18:38:38
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,019.96
1,019.96
59
60,177.64
1,019.96
13/10/2021 17:51:34
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,016.92
1,016.92
16
16,270.72
1,016.92
12/10/2021 17:51:50
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,021.16
1,021.16
100
102,116.00
1,021.16
11/10/2021 17:47:57
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,018.74
1,018.74
65
66,218.10
1,018.74
06/10/2021 19:04:58
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,036.69
1,036.69
21
21,770.49
1,036.69
06/10/2021 19:04:14
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,056.49
1,056.49
200
211,298.00
1,056.49
06/10/2021 19:03:37
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,036.19
1,036.19
3
3,108.57
1,036.19
04/10/2021 18:06:32
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,018.06
1,018.06
10
10,180.60
1,018.06
01/10/2021 17:54:19
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,052.9
1,052.9
500
526,450.00
1,052.9
29/09/2021 18:07:50
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
2
1,057.67
1,057.67
75
79,325.25
1,057.67
28/09/2021 17:11:23
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,056.79
1,056.79
250
264,197.50
1,056.79
28/09/2021 17:10:25
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,016.95
1,016.95
50
50,847.50
1,016.95
22/09/2021 18:29:36
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,016.4
1,016.4
107
108,754.80
1,016.4
21/09/2021 17:43:18
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,007.56
1,007.56
866
872,546.96
1,007.56
21/09/2021 17:40:58

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 4
მოცულობა 183
ღირებულება (€) 185,848.34

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,017.49
1,017.49
15
15,262.35
1,017.49
20/10/2021 18:34:48
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,017.71
1,017.71
5
5,088.55
1,017.71
18/10/2021 17:54:47
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,015.84
1,015.84
99
100,568.16
1,015.84
29/09/2021 18:08:37
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,014.52
1,014.52
64
64,929.28
1,014.52
21/09/2021 17:44:47