26 სექტემბერი 02:40
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა: 37
ვალუტა
ტიპი

ფასიანი ქაღალდების, ემიტენტების, სიახლეების, დოკუმენტების ძებნა

print

სალისტინგო კატეგორია A

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
აზიის განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
60
30,000,000
ლარი
GE8790603822
ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია
ობლიგაცია
1,030
103,000,000
ლარი
GE8790603707
სს „ქართული ლუდის კომპანია“
ობლიგაცია
5,000
25,000,000
ლარი
GE2700603725
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603897
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603913
შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“
ობლიგაცია
130
130,000,000
ლარი
GE2700604285
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
150,000
150,000,000
ლარი
GE2700604236
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
200
20,000,000
ლარი
GE2700604376
სს საქართველოს კაპიტალი
ობლიგაცია
150,000
150,000,000
დოლარი
GE2700604475
შპს სილქ რიალ ისთეით
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604301
სს „თიბისი ბანკი“
ობლიგაცია
300,000
300,000,000
დოლარი
XS1843434363
სს „თიბისი ბანკი“
ობლიგაცია
0
125,000,000
დოლარი
XS1843433126
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604335
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
5,000
5,000,000
ევრო
GE2700604327
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
აქცია
27,993,660
43,308,125
ლარი
43,308,125
GE1100000276

სალისტინგო კატეგორია B

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "მისო კრისტალი"
ობლიგაცია
200
25,000,000
ლარი
GE2700604277
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“
ობლიგაცია
100
15,000,000
ლარი
GE2700604228
სს „ვიანი“
ობლიგაცია
500
50,000,000
ლარი
GE2700603881
სს "ნიკორა ტრეიდი"
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
ლარი
GE2700604061
სს "ნიკორა"
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
ლარი
GE2700604210
სს "თიბისი ლიზინგი"
ობლიგაცია
100,000
100,000,000
ლარი
GE2700604293
სს "თიბისი ლიზინგი"
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
ლარი
GE2700604467
შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია"
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700604459
სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები"
ობლიგაცია
8,000
80,000,000
დოლარი
GE2700604186
შპს „ჯეოსთილი“
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
დოლარი
GE2700604319
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
დოლარი
GE2700604103
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
დოლარი
GE2700604152
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
ობლიგაცია
1,200
12,000,000
დოლარი
GE2700604095
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700604251
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
დოლარი
GE2700604178
სს "ლიბერთი ბანკი"
აქცია
5,502,254,354
29,000,000,000
ლარი
290,000,000
GE1100000300
სს "გრინ დაზღვევა საქართველო"
აქცია
4,051,059
9,000,000
ლარი
GE1100003965
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
აქცია
54,476,929
54,476,929
ლარი
60,529,922
GE1100003932

არა-სალისტინგო კატეგორია

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "თელასი"
აქცია
112,429,418
112,429,418
ლარი
112,429,418
GE1100000474
სს "სარაჯიშვილი"
აქცია
1,813,667
1,813,667
ლარი
10,354,000
GE1100000482
სს "ტრანსმშენი"
აქცია
970,400
970,400
ლარი
970,400
GE1100001183
UGB
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
აქცია
209,008,277
209,008,277
ლარი
209,008,277
GE1100000029