21 ივნისი 12:39
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „ვიანი“ : #MCE03O

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“

27/12/2019
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე