21 ივლისი 20:59
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "თიბისი ლიზინგი": #TBL074

სს „თიბისი ლიზინგი“

24/07/2023
სს „თიბისი ლიზინგის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „თიბისი ლიზინგი“

19/04/2023
სს „თიბისი ლიზინგის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

16/03/2023
სს "თიბისი ლიზინგის" ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს „თიბისი ლიზინგი“

02/04/2020
სს „თიბისი ლიზინგის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე