21 ივლისი 19:29
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ლიბერთი ბანკი": BANK

სს „ლიბერთი ბანკი“

30/05/2024
სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების ლისტინგი დროებით შეჩერდა

სს "ლიბერთი ბანკი"

31/05/2018
გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული აქციონერთა უმრავლესობის მიერ

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება

24/11/2017
იუროფიან ფაინანშალ გრუპ ბი.ვი.-მ გამოხატა დაინტერესება სს "ლიბერთი ბანკის" აქციების შეძენაზე.