26 სექტემბერი 03:59
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "საქართველოს ბანკი": GEB

შედარებითი ანალიზი