21 ივლისი 21:11
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "საქართველოს ბანკი": GEB

შედარებითი ანალიზი