04 მარტი 21:39
GEB 150 | -6.25 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სავაჭრო სესიები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 8
მოცულობა 13,145
ღირებულება (₾) 60,417.60

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.025
0.025
0.025
0.025
12,704
317.60
0.025
01/03/2024 12:18:19
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
150
150
150
150
50
7,500.00
150
26/02/2024 12:26:25
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
160
160
160
160
13
2,080.00
160
22/02/2024 12:30:54
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
160
160
160
160
153
24,480.00
160
21/02/2024 12:51:16
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
130
130
130
130
60
7,800.00
130
19/02/2024 12:18:53
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
115
115
115
115
18
2,070.00
115
13/02/2024 12:32:11
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
110
110
110
110
47
5,170.00
110
09/02/2024 15:40:10
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
110
110
110
110
100
11,000.00
110
08/02/2024 12:20:15

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება ($) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (€) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი